Vraag op Twitter: mag een werkgever een beroepschauffeur dwingen om met glad weer en storm te gaan rijden?

In het algemeen dient de chauffeur zich net als iedere werknemer te gedragen als een goed werknemer (artikel 7:611 BW) en dient hij de arbeid te verrichten die hem is opgedragen binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften (artikel 6:660 BW), dus mag hij geen werk verrichten in strijd met de wet.

Maar de CAO beroepsgoederenvervoer gaat nog wat verder: (Artikel 7. 1.b. ) De werknemer is verplicht op verzoek van de werkgever alle voorkomende werkzaamheden te verrichten voor zover deze redelijkerwijze van de werknemer kunnen worden verlangd. Hier gaat het er dus om of het nog redelijk is.

Tenslotte is het op grond van Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen (ADR/VLG) verboden om een aantal gevaarlijke stoffen te vervoeren (zie bijvoorbeeld https://www.ilent.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen-weg/regels-tijdens-vervoer-gevaarlijke-stoffen-over-de-weg ) en mag de chauffeur dat weigeren bij gladheid.

Heeft u nog iets aan te geven ?

Bij het reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk is deze welbekende vraag weer actueel, nu de Brexit per 1 januari 2021 een feit is geworden. Reden om daar vandaag op de “Dag van de DOUANE” aandacht aan te schenken. Overheid en bedrijven hebben in de voorgaande maanden zich hier zo goed mogelijk op voorbereid. Heeft u ook alles op orde?

©Belastingdienst/Joep van Rheenen

De Douane en de Brexit

De Douane is een overheidsdienst, opgericht in 1809, belast met de grensbewaking en het heffen van in- en uitvoerrechten. Sinds 1992 is er sprake van open grenzen binnen de Europese Unie. De Douane was daardoor sindsdien veel minder zichtbaar aanwezig voor het publiek . Ook het grensoverschrijdend goederenvervoer kan administratief immers binnen de EU vooral digitaal worden afgehandeld.

'douane' : dienst voor in- en uitvoerrechten [bron: Etymologisch woordenboek, Van Dale Lexicografie (1997)] 

Alles op tijd op orde hebben is vanzelfsprekend de kortste route naar een efficiënt transport. Het voorkomt problematiek zoals wachttijden aan de grens, boetes, ontevreden klanten en mogelijk zelfs bedorven lading. Dat lukt alleen door een grondige voorbereiding. Voorbeelden van de wijze waarop worden hierna die onderaan dit nieuws wordt toegelicht.

Maar loopt u hiermee vast, heeft u extra vragen… Kortom komt u er even niet uit?
Ook dan staat de Transportjurist voor u klaar! Neem gerust contact op!

Sinds 1 januari is de Brexit dus een feit. Wat voor impact heeft dit als u met de Douane te maken heeft?

Brexit complexiteit

Maar eerst nog even in het kort de transportperikelen van de Brexit.
Heeft u al een probleem ervaren? Liep u al eens vast?

Brancheorganisaties zoals EVOFENEDEX en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben voor hun leden de nodige inspanningen verricht om de gevolgen van de Brexit zo goed mogelijk op te vangen. TLN heeft op haar website een hele pagina met vele Q&A ’s over douaneprocedures over bijvoorbeeld het vervoer van niet gereinigde tanks naar of van de UK of het vervoer van meubels.

© Transportjurist.com

Niet alleen brancheorganisaties, maar ook de Rijksoverheid heeft op haar website enige nuttige instrumenten opgenomen. Die moeten het de ondernemer gemakkelijker maken om de nadelige gevolgen van de Brexit op te vangen. Er is onder andere een Brexit Toolkit en een Brexit flowchart te vinden. Ook wordt uitgelegd hoe je aan een EORI-nummer kan komen. Natuurlijk ontbreekt ook het Handboek Douane niet, waarin de regels voor het vervoer van goederen zijn terug te vinden. Zo kennen we in Nederland nog steeds de Algemene Wet inzake de Douane en Accijnzen (AWDA), maar veel belangrijker is het “Douanewetboek van de Unie” (Bron: Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013).

Zo ziet het stappenplan van de Douane eruit:

Bron: belastingdienst.nl , 26JAN2021

Kortom er zijn veel bronnen, tools en ‘meer info’ pagina’s die u kunnen helpen.

Hoe bent u zo goed mogelijk voorbereid?

Om efficiënt en snel door deze Brexit complexiteit te komen, heeft de Transportjurist voor u een overzicht. Het zo goed mogelijk voorbereid zijn op het aanleveren van een douaneformaliteit.

Foto door Tom Fisk op Pexels.com

Welke gegevens heeft u nodig in volgorde voor deze lijsten?

  • U begint met de zorg voor uw personeel: getest of gevaccineerd, rijbewijs en paspoort in orde.
  • Voldoet het vervoermiddel en bijvoorbeeld koelaggregaat aan alle eisen, juridisch en fiscaal
  • Zorg voor het tijdig bezit van een EORI-nummer.
  • Zorg ervoor dat u een Duty Deferment Account (DDA) opzet als u regelmatig goederen invoert in de UK.
  • Zorg voor de juiste software om in- of uitvoeraangifte te kunnen doen of schakel een douane-expediteur in.
  • Zorg dat u geregistreerd bent voor het gebruik kunnen maken van elektronisch berichtenverkeer
  • Zorg voor de juiste douanevergunning.
  • Zorg voor een juist ingevulde CMR vrachtbrief of gebruik Transfollow.
  • Zorg ervoor dat uw vervoersvoorwaarden aangepast zijn.

Zijn uw vervoersvoorwaarden nog niet aangepast?

Neem contact op met de Transportjurist en stel uw vragen!

Goed voorbereid op weg!

Met vriendelijke groet,

De Transportjurist

Nieuwjaarswens 2021

Het jaar 2020 ligt achter ons, waarin enerzijds veel pakketten zijn vervoerd, maar anderzijds veel minder reizigers vervoerd konden worden Gelukkig kon het transport van berichten, beeld, informatie en wat minder van gevoel en emotie dankzij internet als vervangende communicatie en sociaal contact plaatsvinden. Toch verlangt menigeen naar een nieuw en gewenst evenwicht tussen fysiek en virtueel transport. 

Transportjurist wenst u allen een bijzonder gezond, voorspoedig en gelukkig nieuwjaar 2021, met veel meer ‘fysiek transport’ van berichten, beeld, informatie, gevoel en emotie dan in het afgelopen jaar.

Ook in 2021 wijst de Transportjurist u graag de weg in de wereld van vervoer en logistiek!

Van Transportadvocaat naar Transportjurist

Na 18 jaar als jurist bij brancheorganisaties in het wegtransport en 22 jaar in de advocatuur, totaal 40 jaar werkervaring, is nu de tijd aangebroken om kennis en kunde beschikbaar te stellen aan cliënten in een adviserende en begeleidende rol. 

Hans van den Akker, inmiddels oud-transportadvocaat, heeft op 31 december 2020 zijn ‘toga aan de wilgen gehangen’ en gaat nu verder aan de slag als juridisch adviseur transport en logistiek, kortom als de Transportjurist. Meer adviseren en minder procederen is het nieuwe devies. 

De kern van de werkzaamheden van de Transportjurist ligt op het rechtsgebied van het wegvervoerrecht. Daarnaast wordt geadviseerd op het gebied van vastgoedrecht, aanneming van werk, huurrecht, verzekeringsrecht of wegenverkeersrecht.