Vraag op Twitter: mag een werkgever een beroepschauffeur dwingen om met glad weer en storm te gaan rijden?

In het algemeen dient de chauffeur zich net als iedere werknemer te gedragen als een goed werknemer (artikel 7:611 BW) en dient hij de arbeid te verrichten die hem is opgedragen binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften (artikel 6:660 BW), dus mag hij geen werk verrichten in strijd met de wet. Maar de CAOMeer lezen over “Vraag op Twitter: mag een werkgever een beroepschauffeur dwingen om met glad weer en storm te gaan rijden?”