Services

De Transportjurist stelt zijn expertise graag beschikbaar voor het verlenen van verschillende diensten. Onder deze juridische dienstverlening valt: het adviseren over juridische onderwerpen, het opstellen van teksten, het beoordelen van teksten, het vertegenwoordigen van partijen en bemiddeling.

Juridische dienstverlening

Photo by Burst on 
Pexels.com

Adviseren

Het geven van juridisch advies over onderwerpen in het vervoer, zoals:

 • Retentierecht
 • Vrachtbetaling
 • Schadeclaims
 • Verjaring
 • Aansprakelijk- heidslimiet

En in het vastgoedrecht over aanneming van werk, zoals:

 • Schilderwerk
 • Meerwerk
 • Oplevering.

En over aanverwante fiscale aspecten, zoals:

 • BTW
 • MRB
 • Accijnzen

En over verzekeringen en wegenverkeersrecht, zoals:

 • WAM
 • WVW
 • RVV
Photo by ready made on Pexels.com

Beoordelen en opstellen

Het beoordelen van onder andere:

 • Offertes
 • Contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Vorderingen
 • Schadeclaims

Het opstellen van onder andere:

 • Reglementen
 • Algemene voorwaarden
 • Contracten
 • Incassobrieven
 • Vracht-vorderingen
 • Schadeclaims
 • Erkenningsregelingen
 • Bedrijfsvoorwaarden
Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Procederen

Het voeren van juridische procedures voor de kantonrechter tot een financieel belang van €25.000,-

Hieronder vallen onder andere juridisch procedures over:

 • Huurgeschillen
 • Pachtgeschillen
 • Arbeidsgeschillen
 • Bestuursrechtzaken
 • Verhuizingen
 • Aanneming van werk

En het aanvechten van boetes.

Voor vragen over juridische procedures en wat hier nog meer onder kan vallen, kunt u contact opnemen met de Transportjurist.


Voor meer vragen omtrent de services van de Transportjurist, neem contact op


%d bloggers liken dit: